Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 15.10.2020 r. _czwartek_. Nowy termin publikacji jednostkowego…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 8.10.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 8/10/2020

Raport bieżący nr 27/2020 Opis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 8 października 2020 roku: Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego zgromadzenia: 8 października 2020, początek godz. 12.00 _czasu warszawskiego_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych Sądu Okręgowego w Tartu z dnia…

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019

Raport bieżący nr 26/2020 Zarząd FON SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 08.10.2020 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14633855_ jako Pożyczkodawcą, o której to pożyczce informował raportem bieżącym nr…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 25/2020 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.10.2020 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 08.09.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 8 September 2020)

Raport bieżący nr 24/2020 Dnia 8 września 2020 roku o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 23/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.09.2020 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 22/2020 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 15.07.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…

Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company’s assets

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki. Na dzień…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 23.06.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 23/06/2020

Raport bieżący nr 20/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 23.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez…