Podział akcji (split 1:5) – zwołanie NWZA Spółki FON SE – korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) – convening the EGM of FON SE – correction of the time of the EGM

Raport bieżący nr 7/2021 Zarząd Spółki FON SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 opublikowanego w dniu 16.02.2021 informuje o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE podczas którego procedowana będzie uchwała podziału akcji _split_ w stosunku 1:5. Poprawna godzina odbycia NWZA FON…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.03.2021 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.02.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12.01.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…

Sprostowanie informacji w sprawie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 12.01.2021. Correction of information on the protocol of AGM of 12/01/2021

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, iż w protokole z dnia 12.01.2021 podano błędną liczbę akcji uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wysokości 8 325 750 sztuk zamiast 9 750 750. W załączeniu skorygowany protokół z ZWZA Spółki FON SE.The Management Board…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 31.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 12.01.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 12/01/2021

Raport bieżący nr 1/2021 Opis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 12 stycznia 2021 roku: Miejsce walnego: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego: 12 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 _Czas warszawski_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 35/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.01.2021 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 14.12.2020r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 14 December 2020)

Raport bieżący nr 34/2020 Dnia 14 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.

Raport bieżący nr 33/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 7.12.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 1303/2020 z dnia 7.12.2020 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.425.000 akcji zwykłych imiennych Spółki FON SE pod kodem ISIN…