Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 8/2024 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.03.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.03.2024 roku. W związku z powyższym aktualne brzmienie…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 14.03.2024 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 14.03.2024)

Raport bieżący nr 7/2024 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 14 marca 2024 o 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 marca 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą,…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 6/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.03.2024 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 5/2024 Zarząd Spółki FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 14 lutego 2024 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 4/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2024 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Emisja bonusowa – złożenie wniosku na GPW celem dopuszczenia akcji do obrotu. Bonus issue – submitting an application to the WSE for admission of shares to trading.

Raport bieżący nr 1/2024 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o złożeniu w dniu wczorajszym _tj. w dniu 3 stycznia 2024 roku_ wniosku o wprowadzenie do obrotu 140 625 000 akcji Emitenta wymemitowanych w ramach emisji bonusowej z dnia 23.11.2023 _data podjęcia uchwały…