Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rozwiązania warunkowej umowy o rejestrację akcji Emitenta

Raport bieżący nr 39/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązanbiu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 06.06.2018r. informuje, że w dniu 18.10.2018r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. po rozpatrzeniu wniosku Emitenta Uchwałą nr 634/2018 postanowił, iż warunkowa umowa o rejestrację akcji spółki FON SE, o…

Zawarcie Umowy powiernictwa

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2018r. Emitent zawarł ze spółką PATRO INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000712318_ Umowę powiernictwa. Przedmiotem Umowy powiernictwa z dnia 11.10.2018r. jest bieżące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Emitenta oraz przeprowadzenie…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.07.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 04.07.2018r. oraz…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.07.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 04.07.2018r.…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 34/2018 Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu

Zmiana w składzie osobowym Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 33/2018 FON S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o dokonaniu zmian w składzie osobowym Komitetu Audytu Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła o odwołaniu ze składu Komitetu Audytu Pani Martyny Patrowicz oraz o powołaniu do składu Komitetu Audytu Pani Małgorzaty Patrowicz.…

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 32/2018 FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu: Grupa Gumułka –…

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 31/2018 FON SE z siedzibą w Płocku informuję, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r., podjęła Uchwałę o powołaniu z dniem 05.07.2018r. Pana Damiana Patrowicz na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji. Poniżej Emitent prezentuje życiorys zawodowy Prezesa Zarządu: Pan Damian Patrowicz posiada…

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej FON SE

Raport bieżący nr 30/2018 FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.07.2018r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałami nr 23 i 24, dokonało zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło z dniem 04.07.2018r. odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Damiana Patrowicz oraz…

Strona 1 z 4412345...102030...Ostatnia »