Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 6/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.03.2024 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 5/2024 Zarząd Spółki FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 14 lutego 2024 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 4/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2024 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Emisja bonusowa – złożenie wniosku na GPW celem dopuszczenia akcji do obrotu. Bonus issue – submitting an application to the WSE for admission of shares to trading.

Raport bieżący nr 1/2024 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o złożeniu w dniu wczorajszym _tj. w dniu 3 stycznia 2024 roku_ wniosku o wprowadzenie do obrotu 140 625 000 akcji Emitenta wymemitowanych w ramach emisji bonusowej z dnia 23.11.2023 _data podjęcia uchwały…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki – Emisja Bonusowa. Registration of amendments to the Articles of Association – Bonus Issue

Raport bieżący nr 13/2023 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 20.12.2023 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.11.2023 roku. W związku z…

Notowania Spółki FON SE – emisja bonusowa akcji. Stock market quotes of FON SE – bonus issue of shares.

Raport bieżący nr 12/2023 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy Emitenta o udzielenie informacji w zakresie postępu prac nad przydziałem akcji i rejestracją emisji bonusowej informuje co następuje: Zarząd FON SE w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…