Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 23/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2019 r. _piątek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Korekta raportu – Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Correction of the report – Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie dokonuje korekty informacji przekazanych raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 06.05.2019r. w zakresie załączonego do raportu aktualnego Statutu spółki. W wyniku omyłki do przedmiotowego raportu załączony został Statut w wersji uwzględniającej również zmiany pkt. 2.4 Statutu wynikające z…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku. Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019.

Raport bieżący nr 21/2019 Zarząd FON SE informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 maja 2019 roku. Decyzja wynika z faktu, iż uchwały które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i skutecznie zarejestrowane. Jednocześnie nie wpłynęły żadne inne…

Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 06.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku. W związku z niniejszym rok obrotowy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR.

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. The Management Board of FON SE headquatered in…

Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. (Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.)

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2019 roku rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki za rok 2018 i 2019 oraz przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019 roku zawarta przez Emitenta z firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.)

Raport bieżący nr 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd FON SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 29.04.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 29/04/2019.)

Raport bieżący nr 15/2019 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 29.04.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez…