Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE)

Raport bieżący nr 14/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu Tokenów (Conclusion of an agreement regarding redemption of Tokens)

Raport bieżący nr 13/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, że Emitent w dniu 12.04.2019r. zawarł porozumienie ze spółką PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie w sprawie wykupu posiadanych przez spółkę 27.000.000 _dwadzieścia siedem milionów_ sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum o nazwie PATRO-ICO1 _https://www.ethereum.org_. Na podstawie…

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.04.2019r. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on April 29, 2019)

Raport bieżący nr 11/2019 W związku z otrzymaniem w dniu 8 kwietnia 2019 roku żądania od akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd FON SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE)

Raport bieżący nr 10/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 9:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Podstawa prawna:…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24.04.2019 roku. (Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 24/04/2019)

Raport bieżący nr 9/2019 Zarząd FON SE _dalej „Spółka”_ informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 kwiecień 2019 roku _dalej „Walne”_. Decyzja wynika z faktu, iż w wyniku braku kworum na NWZA , które odbyło się 28 marca 2019 roku kolejne NWZA powinno zostać zwołane nie…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE)

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.04.2019 r. _środa_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 9:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 28.03.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 28 March 2019)

Raport bieżący nr 6/2019 Dnia 28 marca 2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro…

Uzyskanie licencji na obrót kryptowalutami (Obtaining licences for virtual currency services)

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, numer rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 18.03.2019 r. Spółka uzyskała licencje na prowadzenie działalności finansowej, w tym na świadczenie usług obrotu kryptowalutami w stosunku do walut uznanych za legalne środki płatnicze. Licencje zostały wydane przez estońską…