I Zawiadomienie o zamiarze połączenia FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 60/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu FON S.A. z FON1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 54/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…

Zmiana składu Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 53/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła dokonać zmiany dotychczasowego składu osobowego Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Martyna Patrowicz – Członek Komitetu Audytu…