Zawarcie umowy nabycia akcji

Raport bieżący nr 53/2015 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. do Spółki wpłynęła informacja, że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przydziału akcji…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 02.12.2015r.

Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 02.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744 Udział…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 02.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 9:30

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 02.12.2015r. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r., którego obrady były kontynuowane po ogłoszonej przerwie w…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2015 roku.

Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744 Udział w ogólnej liczbie…

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 02.12.2015 r. do godziny 10:00

Emitent FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 02.12.2015 r. do godziny 10:00. Obrady…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za III kwartał 2015r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.11.2015r., Zarząd Emitenta w dniu 09.11.2015r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 16.11.2015r. na godzinę 14:00. Emitent wyjaśnia, że odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r. podyktowane jest faktem, że na Walne Zgromadzenie nie zarejestrowali się akcjonariusze reprezentujący dostateczną liczbę akcji…

Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 02.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 02.10.2015r. Emitent informuje, że w związku z wydaniem przez biegłego…