Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący nr 2/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2016r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2016r złożył rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan Robert Ogrodnik. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11.01.2016r przyjęła rezygnacje Pana Roberta Ogrodnika…

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki celowej

Raport bieżący nr 61/2015 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2015 z dnia 29.12.2015r. dotyczącego zawiązania spółki celowej informuję, że w dniu 31.12.2015r Emitent powziął informację na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Spółka…

Zawiązanie spółki celowej

Raport bieżący nr 60/2015 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2015r. pomiędzy Emitentem a Panem Damianem Patrowiczem, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiązana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawiązanie spółki zostało dokonane przy wykorzystaniu wzorca umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 22.12.2015r.

Raport bieżący nr 59/2015 Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 22.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów z…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynuowane po przerwie w dniu 22.12.2015r.

Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 22.12.2015r. godz: 10:30 i 16:00. Załączniki: Protokół NWZA 22.12.2015 (cz. I) Protokół NWZA 22.12.2015 (cz. II)…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 56/2015 Emitent – FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów…