Informacja w sprawie procedury podziału Spółki – Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.07.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.07.2015 r. o wyznaczeniu biegłego rewidenta na wniosek spółek FON S.A., ELKOP S.A., IFERIA S.A., Investment…

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Zarząd FON S.A. w Pocku informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółki oraz postanowienie z 26.06.2015r. o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 roku

Zarząd FON S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 36.337.744; Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744; Udział w ogólnej liczbie…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015r. na godzinę 14.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie Projekty uchwał Statut Sprawozdanie…