Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 56/2015 Emitent – FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 22.12.2015 r. do godziny 10:30

Raport bieżący nr 55/2015 W imieniu Zarządu FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. godz: 9:30 i 15:40. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień…

Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

Raport bieżący nr 54/2015 Zarząd FON S.A. w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (KRS 0000552042) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.iferia-sa.pl/, udostępniła do…

Zawarcie umowy nabycia akcji

Raport bieżący nr 53/2015 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. do Spółki wpłynęła informacja, że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przydziału akcji…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 02.12.2015r.

Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 02.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744 Udział…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 02.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 9:30

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 02.12.2015r. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r., którego obrady były kontynuowane po ogłoszonej przerwie w…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2015 roku.

Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744 Udział w ogólnej liczbie…

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 02.12.2015 r. do godziny 10:00

Emitent FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 02.12.2015 r. do godziny 10:00. Obrady…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za III kwartał 2015r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.11.2015r., Zarząd Emitenta w dniu 09.11.2015r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów…