Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 12.01.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 12/01/2021

Raport bieżący nr 1/2021 Opis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 12 stycznia 2021 roku: Miejsce walnego: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego: 12 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 _Czas warszawski_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 35/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.01.2021 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 14.12.2020r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 14 December 2020)

Raport bieżący nr 34/2020 Dnia 14 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.

Raport bieżący nr 33/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 7.12.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 1303/2020 z dnia 7.12.2020 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.425.000 akcji zwykłych imiennych Spółki FON SE pod kodem ISIN…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.

Raport bieżący nr 32/2020 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 10.11.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8.10.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 31/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.12.2020 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021

Raport bieżący nr 29/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2020 r.…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 15.10.2020 r. _czwartek_. Nowy termin publikacji jednostkowego…