Ogłoszenie Emitenta związane z podjętą Uchwałą ZWZ dotyczacą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w zwązku z Uchwałą nr 60 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.06.2014r kontynuowanego po przerwie w dniu 26.06.2014r, dotyczącą obiżenia kapitału zakładowego Spółki, w dniu 08 lipca 2014r zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 (4509) pod pozycją…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 16.06.2014r. po przerwie w dniu 26.06.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16.06.2014r. biorących udział w ZWZ Spółki po przerwie w dniu 26.06.2014r. Akcjonariusz: Damf Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 50.364.798 Liczba głosów z…