FON SA zmiana profilu działalności spółki i strategia spółki na lata 2013-2016

Zarząd FON SA informuje o zmianie głównego profilu działalności spółki. Do tej pory wiodącą działalnością był wynajem nieruchomości oraz działania w ramach funduszu private equity, który angażował się w ciekawe przedsięwzięcia o ponad przeciętnej stopie zwrotu. Obecnie Zarząd spółki podejmuje działania mające na celu uruchomienie działalności związanej z udzielaniem pożyczek…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2013 r .

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C . Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie…

Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 31.01.2013 r. wpłynęło do spółki FON SA zawiadomienie od akcjonariusza tj. spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki FON SA, zlożonego w dniu 11.10.2012 r. o którym spółka informowała raportem bieżącym…

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd FON S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 30.01.2013 r. Emitent jako pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki akcji z DAMF INVEST SA w Płocku. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku oraz 985.190.356 akcji spółki STARK…

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L

Zarząd FON S.A. z siedzibą Płocku informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (…)” opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011…