Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021) WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR Dwanaście miesięcy zakończone 30.06.2021r. Osiemnaście miesięcy zakończone 30.06.2020r. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej 167 651 Przychody ze sprzedaży produktów,…

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019 w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i…

Raport półroczny P 2019

Raport półroczny P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 165 255 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 133 -275 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 180 -549 IV. Przepływy środków pieniężnych netto z…