Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 6 miesięcy zakończone 31.12.2021 (niebadane) 6 miesięcy zakończone 31.12.2020 (niebadane) I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 86 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 105 75 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 82 57 IV. Przepływy środków…

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: Trzy miesiące zakończone Trzy miesiące zakończone 30 września 2021 30 września 2020 w tys. EURO w tys. EURO Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 37 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 33 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 23 Przepływy…

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021) WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR Dwanaście miesięcy zakończone 30.06.2021r. Osiemnaście miesięcy zakończone 30.06.2020r. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej 167 651 Przychody ze sprzedaży produktów,…