Skonsolidowany raport roczny (RS) 2011

Zawartość raportu (pliki PDF): Oswiadczenia_Zarzadu.pdf List_do_Akcjonariuszy_FON_SA_(2).pdf Raport_FON_Jednostkowy_2011_final_20032012.pdf FON_SA_BSF_2011_OPN_i_RAP_20_03_2012.pdf Sprawozdanie_jednostkowe_za_rok_2011.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane_rok_2011.pdf GK_FON_BSSF_2011_OPN_i_RAP_20_03_2012.pdf 2011_Raport_FON_skonsolidowany_final__20032012.pdf list_Prezesa_Zarzadu_Grupy_FON_S_A.pdf

Otrzymanie istotnej oferty

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od swojej spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012r. TransRMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji…

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. oraz raportu nr 4/2012 z dnia 02.03.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 04/2012 z dnia 02.03.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 21.03.2012r. Zarząd Emitenta…

Zmiana publikacji sprawozdania rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. niniejszym informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 16.03.2012r. Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą publikacji raportu…

Zmiany w Zarządzie Emitenta

FON S.A. niniejszym informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2012r. ze skutkiem na dzień 02.03.2012r. z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta odwołana została Pani Sylwia Szwed. Do tymczasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła oddelegować na okres od…