Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 22.06.2012 r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie,…

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany uchwały 878/2011 z dnia 26 września 2011 r. w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji serii L.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.06.2012r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 463/2012 w przedmiocie zmiany uchwały nr 878/2011 z dnia 26.09.2011r. w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie 672.000.000 (sześćset siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2012 r.

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2012 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 221.759.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 221.759.000 Udział w ogólnej…

Objęcie warrantów subskrypcyjnych akcji serii E spółki Investment Friends Capital S.A. oraz dokonanie zapisu na te akcje.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2012 r. otrzymał od spółki Investment Friends Capital S.A. ofertę nieodpłatnego objęcia 1.500.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia jednej akcji serii E każdy tj. łącznie 1.500.000 akcji serii E spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku o wartości nominalnej…