Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dniu 26.07.2012 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 21 i…