KDPW: Rejestracja pw spółki FON SA

Rejestracja pw spółki FON SA KDPW S.A. informuje, iż 6 września br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: Emitent ………………………………………………: FON S.A. Kod ISIN …………………………………………….: PLCASPL00167 Liczba rejestrowanych papierów wartościowych .: 1.750.000 PDA Uchwała Zarządu KDPW S.A. ……………………..: Nr 631/12 z dnia 27.08.2012 r.