Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 31.01.2013 r. wpłynęło do spółki FON SA zawiadomienie od akcjonariusza tj. spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki FON SA, zlożonego w dniu 11.10.2012 r. o którym spółka informowała raportem bieżącym…

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd FON S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 30.01.2013 r. Emitent jako pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki akcji z DAMF INVEST SA w Płocku. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku oraz 985.190.356 akcji spółki STARK…

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L

Zarząd FON S.A. z siedzibą Płocku informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (…)” opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011…