FON SA zmiana profilu działalności spółki i strategia spółki na lata 2013-2016

Zarząd FON SA informuje o zmianie głównego profilu działalności spółki. Do tej pory wiodącą działalnością był wynajem nieruchomości oraz działania w ramach funduszu private equity, który angażował się w ciekawe przedsięwzięcia o ponad przeciętnej stopie zwrotu. Obecnie Zarząd spółki podejmuje działania mające na celu uruchomienie działalności związanej z udzielaniem pożyczek…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2013 r .

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C . Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie…