Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 3.04.2013 r. po przerwie w obradach w dniu 24.04.2013 r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.04.2013 r. kontynuowane po przerwie w dniu 24.04.2013 r. Załączniki: Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 3.04.2013 r. po przerwie w obradach w dniu 24.04.2013 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 03.04.2013 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 24.04.2013

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 03.04.2013 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 24.04.2013 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 642.044.131 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:…

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.04.2013 r. zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku znaczącą umowę – umowę pożyczki akcji. Na podstawie umowy z dnia 11.04.2013 r. DAMF Invest S.A. w Płocku pożyczyła Emitentowi 290.900.000 akcji URLOPY.PL S.A. Termin zwrotu akcji…

Pośrednie zbycie akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.04.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie ATLANTIS S.A. o pośrednim zbyciu akcji Emitenta. Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku. Załącznik: 2013-04-11-zawiadomienie

Wykaz akcjonariuszy

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.04.2013 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 642.044.131 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 642.044.131 Udział w ogólnej…