Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2013 r. na godzinę 15.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki:…