Bezpośrednie i pośrednie nabycie i zbycie akcji Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o bezpośrednim i pośrednim nabyciu i zbyciu akcji Emitenta złożone przez: DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Treść zawiadomień zawarta jest w załącznikach. 2013-06-25-zawiadomienie_1 2013-06-25-zawiadomienie_2 2013-06-25-zawiadomienie_3…

Wyniki wezwania na akcje Spółki

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że na podstawie komunikatu prasowego opublikowanego przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. powziął informację o wynikach wezwania na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 19 kwietnia 2013r. Emitent informuje, że w ramach wezwania zawarto transakcje których…

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowcyh Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych na posiedzeniu w dniu 17.06.2013r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Misters Audytor Adviser Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych…