Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Zarząd FON S.A. w Płocku w wykonaniu obowiązku określonego uchwałą nr 2 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.04.2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24.04.2013 r., niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu skupu akcji własnych.   Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym…