Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SA na dzień 29 listopada 2013 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 listopada 2013 r. na godzinę 14.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.   Załączniki:…