Zawarcie istotnej Umowy

Zawarcie istotnej Umowy – Umowa pożyczki ze spółką Top Marka S.A. w Poznaniu w kwocie 11 000 000 zł z możliwością jej zwiększenia do 20 000 000 zł. Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2013 r. zawarł ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, która wobec faktu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Spółek, o którym mowa…

Ujawnienie stanu posiadania akcji FON SA

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o ujawnieniu stanu posiadania akcji Emitenta złożone przez: DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Załączniki: 2013-12-03-ZAWIADOMIENIE_1 2013-12-03-ZAWIADOMIENIE_2 2013-12-03-ZAWIADOMIENIE_3

Nabycie akcji własnych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. wysłał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich wydania akcjonariuszom spółek przejmowanych na podstawie uchwały nr…

Nabycie akcji własnych w celu wydania ich akcjonariuszom spółek przejmowanych

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2013 r. w sprawie: ” udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych” opublikowanej raportem…