Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.01.2014r. Pani Izabela Jarota – Wahed zwróciła się z prośbą do Rady Nadzorczej o odwołanie jej z pełnionej w spółce funkcji Prezesa Zarządu . Rada Nadzorcza Spółki uwzględniła wniosek Pani Izabeli Jaroty – Wahed i podjęła uchwałę o odwołaniu…

Bezpośrednie zwiększenie oraz pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale FON SA oraz pośrednie zwiększenie udziału w kapitale FON SA

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2014 r. do spółki wpłynęły 2 zawiadomienia o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym FON SA złożone przez Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza oraz zawiadomienie o bezpośrednim zwiększeniu oraz pośrednim zmniejszeniu udziału w kapitale FON SA złożone…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.02.2014 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.02.2014r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18 C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie Projekty uchwał Pełnomocnictwo

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.04.2014 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) o zbyciu przez Emitenta akcji własnych wobec ich wydania akcjonariuszom spółek przejętych zgodnie z postanowieniami uchwał nr 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.01.2014r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Roberta Ogrodnika do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa. Pan Robert Ogrodnik posiada wykształcenie wyższe, ukończył magisterskie studia menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto…