FON SA nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.03.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany członka Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.03.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany członka Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy…

Raport roczny R za 2013

Raport opublikowano w załącznikach: 2014-03-21-Oswiadczenie_ws._ladu_korporacyjnego 2014-03-21-Oswiadczenie_ws._wyboru_bieglych 2014-03-21-Oswiadczenie_ws_rzetelnosci_sprawozdania 2014-03-21-Raport_bieglych 2014-03-21-Sprawozdanie_Zarzadu_Fon_SA_rok_2013 2014-03-21-Jednostkowe_sprawozdania_finansowe_Fon_SA_za_rok_2013 2014-03-21-List_Zarzadu 2014-03-21-Opinia_bieglych

Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek Emitenta, w związku z procedurą scalenia akcji

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 258/14 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji. Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd…

Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach

Zarząd Fon S.A. z siedzibą Płocku zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie posiadanego stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych, celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.02.2014 r. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że…