Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.04.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany członka Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.04.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany członka Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy…

Zawiadomienia Akcjonariuszy w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.04.2014r. do spółki wpłynęły zawiadomienia: 1) spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku, 2) Pana Damiana Patrowicza, 3) Pana Mariusza Patrowicza w sprawie ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta. Pełną treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu. 2014-04-17-DP_fon_17_04_14…