Korekta raportu nr 48/2014 z dnia 22.05.2014r. – Informacja o zwołaniu ZWZ na dzień 16.06.2014r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16.06.2014r. Wraz z raportem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent opublikował materiały mające być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia w tym w szczególności dokument:…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.06.2014r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.06.2014r. na godzinę 15.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Ogloszenie Pełnomocnictwo Sprawozdanie RN (z…