Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 16.06.2014r. po przerwie w dniu 26.06.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16.06.2014r. biorących udział w ZWZ Spółki po przerwie w dniu 26.06.2014r. Akcjonariusz: Damf Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 50.364.798 Liczba głosów z…

Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

Zarząd FON S.A. w Płocku w wykonaniu treści uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014 r., niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu skupu akcji własnych. Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014 r. opublikowaną…

Korekta raportu nr 57/2014 – Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w raporcie nr 57/2014 z powodu omyłki pisarskiej błędnie podano datę wpływu zawiadomienia od członka Rady Nadzorczej. Prawidłowa data otrzymania przedmiotowego zawiadomienia to 17.06.2014r. Poniżej podajemy prawidłową treść zawiadomienia: Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w…