Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. w dniu 16.06.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 16.06.2014r. Akcjonariusz: Damf Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 50.364.798 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.364.798 Udział w ogólnej liczbie głosów…