Aneks do umowy z biegłym rewidentem

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w związku z faktem, że w trakcie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. Emitent objęty został obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych w dniu 25.08.2014r. zawarł z podmiotem Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej…

Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku – objęcie emitenta obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w związku z faktem, że w trakcie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. Emitent objęty został obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych, niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2014 opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 16.01.2014r. Emitent informuje, że…

Zawiadomienie Akcjonariusza

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r.dotyczące pośredniego zbycia akcji Emitenta wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A. Zawiadamiająca informuje, że wobec utraty w dniu…