Informacja dla Akcjonariuszy – Stanowisko Zarządu wobec podjętych Uchwał przez NWZ w dniu 30.10.2014 r

Zarząd Fon S.A. wyrażając swoje stanowisko wobec treści podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, informuje, że w ocenie Zarządu sytuacja ekonomiczna Spółki pozwala na realizację programu skupu akcji własnych zgodnie z…

Wykaz Akcjonariusza posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fon S.A. zwołanym na 30.10.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014r.Akcjonariusz: Damf Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 50.723.974 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.723.974 Udział w ogólnej liczbie głosów [%}: – 81,16%…

Informacja akcjonariusza dotycząca bezpośredniej i pośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.10.2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 23.10.2014r. w sprawie zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz…

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22 października 2014r. na podstawie odpisu aktualnego Spółki pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informację o rejestracji w dniu 22 października 2014r. zmian Statutu Spółki w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy…