Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.10.2014r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na wniosek akcjonariusza na dzień 30.10.2014r. na godzinę 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Ogłoszenie i…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki FON S.A. Z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 02 października 2014r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta , złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zwołanie przez…