Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA FON S.A. zwołanym na dzień 30.10.2014r. po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014r. biorących udział w NWZA Spółki po przerwie w dniu 28.11.2014r. Akcjonariusz: Damf Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 50.723.794 Liczba głosów z…

Ujawnienie bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. z dnia 20.11.2014r dotyczące ujawnienia bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta. 2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.11.2014r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta. 3. Pana…

Nabycie akcji własnych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.11.2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego…

Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych – Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr nr 99/2014, 100/2014, 102/2014, 103/2014 oraz 104/2014 oraz 105/2014, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych w dniu 17.11.2014r.…