Częściowe rozliczenie znaczącej umowy

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2014r. dokonał częściowego rozliczenia zobowiązania do zapłaty części ceny nabycia udziałów spółki Trans RMF Plus Sp. z o.o. wynikającej z Umowy sprzedaży udziałów z dnia 29.12.2011r. na zasadach określonych w Umowie inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. Umowa sprzedaży udziałów z dnia…

Ogłoszenie Emitenta związane z podjętą Uchwałą NWZ dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w związku z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.10.2014r kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w dniu 11.12.2014r zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 (4619) pod pozycją 16509 ogłoszenie…

Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.12.2014r. w biurze Monitora Sadowego i Gospodarczego Emitent złożył wniosek o publikację ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści: „Zarząd FON SA w Płocku informuje, że uchwałą nr 8 NWZ spółki z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po…