Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 roku

Zarząd FON S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 36.337.744; Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744; Udział w ogólnej liczbie…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015r. na godzinę 14.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie Projekty uchwał Statut Sprawozdanie…

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-520 przy ul. Wiśniowa 40 lok. 5.…