Informacja w sprawie procedury podziału Spółki – Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.07.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.07.2015 r. o wyznaczeniu biegłego rewidenta na wniosek spółek FON S.A., ELKOP S.A., IFERIA S.A., Investment…

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Zarząd FON S.A. w Pocku informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółki oraz postanowienie z 26.06.2015r. o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego…