Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki celowej

Raport bieżący nr 61/2015 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2015 z dnia 29.12.2015r. dotyczącego zawiązania spółki celowej informuję, że w dniu 31.12.2015r Emitent powziął informację na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Spółka…

Zawiązanie spółki celowej

Raport bieżący nr 60/2015 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2015r. pomiędzy Emitentem a Panem Damianem Patrowiczem, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiązana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawiązanie spółki zostało dokonane przy wykorzystaniu wzorca umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 22.12.2015r.

Raport bieżący nr 59/2015 Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 22.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów z…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynuowane po przerwie w dniu 22.12.2015r.

Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 22.12.2015r. godz: 10:30 i 16:00. Załączniki: Protokół NWZA 22.12.2015 (cz. I) Protokół NWZA 22.12.2015 (cz. II)…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 56/2015 Emitent – FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 22.12.2015 r. do godziny 10:30

Raport bieżący nr 55/2015 W imieniu Zarządu FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. godz: 9:30 i 15:40. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień…

Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

Raport bieżący nr 54/2015 Zarząd FON S.A. w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (KRS 0000552042) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.iferia-sa.pl/, udostępniła do…

Zawarcie umowy nabycia akcji

Raport bieżący nr 53/2015 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. do Spółki wpłynęła informacja, że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przydziału akcji…