Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 6/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.01.2016r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy odpis pozwu akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r. w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA,…

Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący nr 2/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2016r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2016r złożył rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan Robert Ogrodnik. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11.01.2016r przyjęła rezygnacje Pana Roberta Ogrodnika…