Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 8/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 26.02.2016r. danych finansowych spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu 29.02.2016r. podjął decyzję o aktualizacji…

Podjęcie przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2015., którego publikacja przewidziana jest na dzień 21.03.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.02.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu…