Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 22/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku…

Umowa pożyczki udziałów spółki celowej

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2015 z dnia 29.12.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 12.05.2016r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS0000392143_ umowę pożyczki udziałów spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. _KRS 0000594728_.…

Informacja dla akcjonariuszy – cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. niniejszym informuje, że w dniu 05.05.2016r. pełnomocnikowi Emitenta doręczone zostało pismo procesowe strony powodowej w sprawie z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…