Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 28/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…

Informacja dla akcjonariuszy – umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiazaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. oraz nr 20/2016 z dnia 06.05.2016r. informuje, że w dniu 13.06.2016r. do siedziby pełnomocnika Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 13.06.2016r. do Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Cholewy z dnia 06.06.2016r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Piotr Cholewa złożył niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego…

Spłata pożyczki przez Emitenta

Raport bieżący nr 24/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2016 z dnia 28.04.2016r. oraz nr 9/2015 z dnia 18.02.2015r., dotyczących zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku jako Pożyczkodawcą informuje, że w dniu 09.06.2016r dokonał…