Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 31/2016 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 30.09.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 700.000,00 zł. z terminem spłaty…