Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 49/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 21.09.2017r. w życie weszła uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej…