Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 61/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 16:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami Uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 60/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu FON S.A. z FON1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…