Częściowa spłata wierzytelności z tytułu umowy pożyczki

Raport bieżący nr 74/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Emitent odnotował wpłatę na rachunek bankowy FON S.A. dokonaną przez Poręczyciela _osobę fizyczną_, poręczającego Umowę pożyczki zawartą ze spółką Top Marka S.A. jako Pożyczkobiorcą w łącznej kwocie 4.076.923,00 zł. _cztery miliony siedemdziesiąt sześć…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 73/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Nowy Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku _KRS: 0000636582, NIP: 7010614003, REGON: 365379761_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 28.12.2017r. Emitent udzielił…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 71/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…

II Zawiadomienie o zamiarze połączenia FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 69/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu FON S.A. z FON1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr /2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: 20171214171004320 Podstawa prawna Art. 19…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 67/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: 20171212164841887 Podstawa prawna Art. 19…