Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 34/2018 Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu

Zmiana w składzie osobowym Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 33/2018 FON S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o dokonaniu zmian w składzie osobowym Komitetu Audytu Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła o odwołaniu ze składu Komitetu Audytu Pani Martyny Patrowicz oraz o powołaniu do składu Komitetu Audytu Pani Małgorzaty Patrowicz.…

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 32/2018 FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu: Grupa Gumułka –…

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 31/2018 FON SE z siedzibą w Płocku informuję, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r., podjęła Uchwałę o powołaniu z dniem 05.07.2018r. Pana Damiana Patrowicz na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji. Poniżej Emitent prezentuje życiorys zawodowy Prezesa Zarządu: Pan Damian Patrowicz posiada…

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej FON SE

Raport bieżący nr 30/2018 FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.07.2018r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałami nr 23 i 24, dokonało zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło z dniem 04.07.2018r. odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Damiana Patrowicz oraz…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 29/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 04.07.2018r; Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie _Estonia_ Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.001.000 Liczba głosów…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 28/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treśc Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 04.07.2018r. Załączniki: 04.07.2018_akt_FON_SE Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…