Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. (Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.)

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2019 roku rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki za rok 2018 i 2019 oraz przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019 roku zawarta przez Emitenta z firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.)

Raport bieżący nr 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd FON SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 29.04.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 29/04/2019.)

Raport bieżący nr 15/2019 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 29.04.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE)

Raport bieżący nr 14/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu Tokenów (Conclusion of an agreement regarding redemption of Tokens)

Raport bieżący nr 13/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, że Emitent w dniu 12.04.2019r. zawarł porozumienie ze spółką PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie w sprawie wykupu posiadanych przez spółkę 27.000.000 _dwadzieścia siedem milionów_ sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum o nazwie PATRO-ICO1 _https://www.ethereum.org_. Na podstawie…

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.04.2019r. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on April 29, 2019)

Raport bieżący nr 11/2019 W związku z otrzymaniem w dniu 8 kwietnia 2019 roku żądania od akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd FON SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE)

Raport bieżący nr 10/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 9:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Podstawa prawna:…