Komunikat Zarządu GPW dotyczący scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Listy Alertów. Announcement of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange regarding resplit of the Company’s shares and cessation of classification of the Company’s shares to the Alert List

Raport bieżący nr 26/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynął komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30.05.2019r. dotyczący operacji scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do segmentu Lista Alertów począwszy od dnia 31.05.2019r. Pełną treść…

Komunikat KDPW dotyczący operacji scalenia akcji Spółki. The information from KDPW regarding resplit operation

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 27.05.2019r. informuje, że w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki, Emitent w dniu 29.05.2019r. powziął wiedzę o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie komunikatu ONPZ/2019/036 dotyczącego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż dnia 23.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku. W…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 23/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2019 r. _piątek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Korekta raportu – Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Correction of the report – Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie dokonuje korekty informacji przekazanych raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 06.05.2019r. w zakresie załączonego do raportu aktualnego Statutu spółki. W wyniku omyłki do przedmiotowego raportu załączony został Statut w wersji uwzględniającej również zmiany pkt. 2.4 Statutu wynikające z…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku. Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019.

Raport bieżący nr 21/2019 Zarząd FON SE informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 maja 2019 roku. Decyzja wynika z faktu, iż uchwały które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i skutecznie zarejestrowane. Jednocześnie nie wpłynęły żadne inne…

Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 06.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku. W związku z niniejszym rok obrotowy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR.

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. The Management Board of FON SE headquatered in…