Zawarcie umowy pożyczki z ELKOP SE

Raport bieżący nr 46/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku _KRS: 0000782225_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w…

Zawarcie umowy pożyczki z ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 45/2019 Zarząd FON SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14633855_ jako Pożyczkodawcą. Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019r. Emitent otrzymał pożyczkę pieniężną w…

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019 w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 43/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6.01.2020 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.

Raport bieżący nr 42/2019 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.12.2019 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 1133/2019 z dnia 13.12.2019 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.187.375 akcji zwykłych imiennych Spółki FON SE pod kodem ISIN…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 6.12.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 6 December 2019)

Raport bieżący nr 40/2019 Dnia 6 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 05.12.2019 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 05/12/2019.

Raport bieżący nr 39/2019 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 5.12.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez…