Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 12.01.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 12/01/2021

Raport bieżący nr 1/2021 Opis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 12 stycznia 2021 roku: Miejsce walnego: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego: 12 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 _Czas warszawski_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z…